திருக்குரான் - (ஜான் டிரஸ்ட்)
http://www.scribd.com/doc/2070077/Al-Quran-in-Tamil

திருக்குரான் - (PJ)
http://natura08.in/Softwares/Quran_tamil_trasilation.pdf

ஸஹீஹ் புஹாரி
http://mwinsys.com/Bukari_Tamil.pdf

ஸஹீஹ் முஸ்லீம்
http://natura08.in/Softwares/Sahih_Muslim.pdf

ஸூனன் அபூதாவுது
http://www.scribd.com/doc/20162814/Abu-Dawood

ராஜகிரி மஸ்ஜித் அல் தக்வா - திறப்பு விழா சிறப்பு மலர்
http://www.scribd.com/doc/23215024/Masjid-Al-Taqwa-Book-Rajaghiri-Gazzali

ஈமான் கொள்ளும் வழிமுறை
http://www.scribd.com/doc/7240464/System-of-Islam-Book-Tamil

இறைவன் ஒருவனுக்கே வழிப்படுவோம்
http://www.scribd.com/doc/17370428/-

இஸ்லாத்தில் மகளிர் நிலை
http://noolaham.net/project/40/3901/3901.pdf

குர்ஆனில் மலைப்பூட்டும் சான்றுகள்
http://www.scribd.com/doc/21429252/Quran-Miracles-1

இறைக்கட்டளையை நிராகரிப்பதால் ஏற்படும் விளைவு
http://www.scribd.com/doc/21429488/ra19-1

தப்ஸிர்
http://www.scribd.com/doc/21959314/Tafseer


ஸர்ப்
http://www.scribd.com/doc/22061951/Sharf

நபி வழியில் நம் ஹஜ்
http://www.scribd.com/doc/22567833/Haj

இந்திய விடுதலைப் போரில் முஸ்லிம்கள்
http://www.scribd.com/doc/22469950/Indian-Muslims
சமரசம் - டிசம்பர் 16-31, 2009
சமரசம் - டிசம்பர் 1 -15, 2009
http://www.scribd.com/doc/24087646/Samarasam-Rajaghiri-Gazzali

சமரசம் - நவம்பர் 1-15, 2009
http://www.scribd.com/doc/22574211/Samarasam-Nov1-15-2009

சமரசம் - அக்டோபர் 16-31, 2009
http://www.scribd.com/doc/22141517/Samarasam-Oct16-31-2009

சமரசம் - செப்டம்பர் 16-30, 2009
http://www.scribd.com/doc/20280886/SamarasamSep16302009

சமரசம் - செப்டம்பர் 1-15, 2009
http://www.scribd.com/doc/20303279/SamarasamSep1152009

சமரசம் - ஆகஸ்ட் 16-31, 2009
http://www.scribd.com/doc/21129335/Samarasam-Aug16-31-2009

சமரசம் - ஜூலை 16-31, 2009
http://www.scribd.com/doc/20596023/SamarasamJuly16312009

சமரசம் - ஜூலை 1-15, 2009
http://www.scribd.com/doc/20597784/Samarasam-July-1-152009

சமரசம் - ஜூன் 16-30, 2009
http://www.scribd.com/doc/21293232/Samarasam-June16-30-2009

சமரசம் - ஜூன் 1-15, 2009
http://www.scribd.com/doc/21347889/Samarasam-June1-15-2009

சமரசம் - மே 16 - 31,2009
http://www.scribd.com/doc/21040420/Samarasam-May16-31-2009

சமரசம் - ஏப்ரல் 16-30, 2009
http://www.scribd.com/doc/22545653/Samarasam-Apr16-30-2009

சமரசம் - ஏப்ரல் 1- 15, 2009
http://www.scribd.com/doc/22471062/Samarasam-Apr1-15-2009

சமரசம் - மார்ச் 1-15, 2009
http://www.scribd.com/doc/20984595/Samarasam-Mar1-15-2009

சமரசம் - பிப்ரவரி 1-15, 2009
http://www.scribd.com/doc/20956776/Samarasam-Feb1-15-2009

சமரசம் - ஜனவரி 16-31, 2009
http://www.scribd.com/doc/20786452/Samarasam-Jan16-31-2009

சமரசம் - ஜனவரி 1 -15, 2009
http://www.scribd.com/doc/20786297/Samarasam-Jan1-15-2009

சமரசம் - டிசம்பர் 1-15, 2008
http://www.scribd.com/doc/21341726/Samarasam-Dec1-15-2008

சமரசம் - நவம்பர் 1 - 15, 2008
http://www.scribd.com/doc/21124291/Samarasam-Nov1-15-2008

சமரசம் -அக்டோபர் 1-15, 2008
http://www.scribd.com/doc/20303565/SamarasamOct1152008

சமரசம் - செப்டம்பர் 1-15,2008
http://www.scribd.com/doc/21108065/Samarasam-Sep1-15-2008


சமரசம் - ஆகஸ்ட் 16-31, 2008
http://www.scribd.com/doc/21252253/Samarasam-Aug16-31-2008

சமரசம் - ஆகஸ்ட் 1-15,2008
http://www.scribd.com/doc/21241876/Samarasam-Aug1-15-2008

சமரசம் - ஜூன் 16-30, 2008
http://www.scribd.com/doc/20622596/SamarasamJune16302008

சமரசம் - ஜூன் 1 -15,2008
http://www.scribd.com/doc/20619845/SamarasamJune1152008

சமரசம் - மே 16-31, 2008
http://www.scribd.com/doc/20755647/Samarasam-May16-31-2008

சமரசம் - ஏப்ரல் 16-30, 2008
http://www.scribd.com/doc/20271660/SamarasamApr16302008

சமரசம் - ஏப்ரல் 1-15, 2008
http://www.scribd.com/doc/20271426/SamarasamApr1152008

சமரசம் - மார்ச் 1- 15, 2008
http://www.scribd.com/doc/20632627/SamarasamMar1152008

சமரசம் - பிப்ரவரி 16-29, 2008
http://www.scribd.com/doc/20746926/Samarasam-Feb16-28-2008

சமரசம் - பிப்ரவரி 1-15, 2008
http://www.scribd.com/doc/20731314/Samarasam-Feb1-15-2008

சமரசம் - ஜனவரி 16-31, 2008
http://www.scribd.com/doc/20729385/Samarasam-Jan-16-31-2008

சமரசம் - ஜனவரி 1 -15, 2008
http://www.scribd.com/doc/20649991/SamarasamJan1152008
மக்கள் ரிப்போர்ட் - 2009
மக்கள் ரிப்போர்ட் - 2009

அல் ஹஸனாத் - அக்டோபர் 2009
http://www.scribd.com/doc/21119815/Alhasanath-Oct-2009

அல் ஹஸனாத் - ஆகஸ்ட் 2009
http://www.scribd.com/doc/20251074/Alhasanath-Aug-2009

அல் ஹஸனாத் - ஜூலை 2009
http://www.scribd.com/doc/20244721/Alhasanath-July-2009

அல் ஹஸனாத் - ஜூன் 2009
http://www.scribd.com/doc/20244477/Alhasanath-June-2009

அல் ஹஸனாத் - ஏப்ரல் 2009
http://www.scribd.com/doc/20251447/Alhasanath-Apr-2009

அல் ஹஸனாத் - பிப்ரவரி 2009
http://www.scribd.com/doc/20245274/Alhasanath-Feb-2009

அல் ஹஸனாத் - ஜனவரி 2009
http://www.scribd.com/doc/20244961/Alhasanath-Jan-2009

அல் ஹஸனாத் - நவம்பர் 2008
http://www.scribd.com/doc/20243870/Alhasanath-November-2008

அல் ஹஸனாத் - அக்டோபர் 2008
http://www.scribd.com/doc/20243615/Alhasanath-Oct-2008

அல் ஹஸனாத் - செப்டம்பர் 2008
http://www.scribd.com/doc/20164223/Alhasanath-September-2008

சமூகநீதி முரசு - ஜூலை 2009
http://www.samooganeethi.org/images/july_09.pdf

சமூகநீதி முரசு - ஜூன் 2009
http://www.samooganeethi.org/images/june_09.pdf

சமூகநீதி முரசு - மே 2009
http://www.samooganeethi.org/images/May2009_InnerPages.pdf

சமூகநீதி முரசு - ஏப்ரல் 2009
http://www.samooganeethi.org/images/April2009_inner.pdf

சமூகநீதி முரசு - மார்ச் 2009
http://www.samooganeethi.org/images/march2009_innerpages.pdf

சமூகநீதி முரசு - பிப்ரவரி 2009
http://www.samooganeethi.org/images/february2009_innerpages.pdf

சமூகநீதி முரசு - ஜனவரி 2009
http://www.samooganeethi.org/images/January_2009.pdf

சமூகநீதி முரசு - டிசம்பர் 2008
http://www.samooganeethi.org/images/December_2008.pdf

வைகறை வெளிச்சம் - அக்டோபர் 2009
http://www.scribd.com/doc/20885155/October-2009-Vaigarai-Velicham-Monthly-Magazine-GULAM-MOHAMED

வைகறை வெளிச்சம் - செப்டம்பர் 2009
http://www.scribd.com/doc/19699294/Vaigarai-monthly-magazine-September-2009-Issue-Wwwdarulislamin-Palestine-cover-story?autodown=pdf

வைகறை வெளிச்சம் - ஜூலை 2009
http://www.scribd.com/doc/17077410/V-V-JULY2009-ISSUE-

ரமலான் மாதத்தின் சிறப்புகளும் சட்டங்களும்
http://www.scribd.com/doc/20559959/Ramadan-Booklet

என்ன படிக்கலாம்? எங்கே படிக்கலாம்?
http://www.nellaieruvadi.com/neea/images/NEEA_Edu_Guide.pdf

ரியாளுஸ் சாலீஹின்
http://ramalan1.webs.com/riyalusalihinpw.pdf

தர்பியா
http://www.tmmk-ksa.com/content/home/a4.pdf

பிரார்த்தனைப் பேழை
http://www.scribd.com/doc/20445836/Duas-in-Tamil

ஹிஜாப் (புர்கா) ஏன்?
http://www.scribd.com/doc/17139412/HIJAB-BURQA-WHY-in-TAMIL

சூபித்துவ தரீக்காக்கள் அன்றும் இன்றும்
http://www.scribd.com/doc/11922542/

நூறு பெரும் பாவங்கள்
http://www.scribd.com/doc/12537513/-

கண்மூடிப் பழக்கங்கள் மண்மூடிப் போகட்டும்
http://masdooka.googlepages.com/KANMOODIcompletebook.pdf

மரணத் தொடக்கம் மறுமை வரைக்கும்
http://masdooka.googlepages.com/MARANATHODAKKAM_.pdf

ரமளான் சிறப்பு மலர்
http://tamilmuslimlibrary.googlepages.com/ramadan_malar.pdf

1000 ஆண்டு வாழ்வு சாத்தியமா..?
http://www.idhuthanislam.com/books/marutthuvam/1000LIFE.htm

இஸ்லாம் சந்திக்கும் மருத்துவ சவால்கள்
http://www.idhuthanislam.com/books/marutthuvam/index-maru-savaal.htm

மன்னிப்பே இல்லாத மாபெரும் பாவம்
http://masdooka.googlepages.com/MANNIPPEILLATHAMAPERUMPAAVAMINDIA.pdf

புண்ணிய பூமிக்கு ஒரு புனிதப் பயணம்
http://masdooka.googlepages.com/PUNITHAPPAYANAMcomplete.pdf

இஹ்திகாப் - ரமலான்
http://www.scribd.com/doc/20151945/Iqthiqaf-in-Ramadan

தீண்டாமையை கற்பிக்கும் கடவுளர்களை மாற்றுவோம்
http://www.scribd.com/doc/17426752/-


குர்ஆனின் குரல் - நவம்பர் 2009


குர்ஆனின் குரல் - அக்டோபர் 2009
http://www.scribd.com/doc/21244720/Quranin-Kural-oct09

குர்ஆனின் குரல் - செப்டம்பர் 2009
http://www.scribd.com/doc/20256503/Quranin-Kuralsep09

நீதியின் குரல் - செப்டம்பர் 2009
http://www.scribd.com/doc/20684494/Neethiyin-Kural-Sep-09

நீதியின் குரல் - ஆகஸ்ட் 2009
http://www.scribd.com/doc/20435032/Neethiyin-Kuralil-August-2009

வசந்தம் - ஜூலை 2008
http://www.scribd.com/doc/12730500/Tamil-July-2008

வசந்தம் - ஏப்ரல் 2008
http://www.scribd.com/doc/12730233/-Thamill-April-2008-

வசந்தம் - மே 2008
http://www.scribd.com/doc/12730575/-Tamil-May-2008-

வசந்தம் - பிப்ரவரி 2008
http://www.scribd.com/doc/12730185/Thami-February-2008

புதிய தொழில் உலகம் - ஜூன் 2009
http://www.scribd.com/doc/20444605/puthiya-thozhil-ulagamjune-2009

தமிழ் தொழில் உலகம் - மே 2009
http://www.scribd.com/doc/20787886/Thozhil-Ulagam-May-2009

ஆங்கிலம் மரபு தொடர்
http://www.scribd.com/doc/20445045/Aangilam-Marabu-Thodar

பதியம் - 12
http://www.scribd.com/doc/21644948/Pat-Hi-Yam

பதியம் - 10
http://www.scribd.com/doc/21707851/Pathiyam-10

பதியம் - 11
http://www.scribd.com/doc/20571055/Pathiyam

பதியம் - 9
http://www.scribd.com/doc/22450037/Pat-Hi-Yam-9

பதியம் - 7
http://www.scribd.com/doc/22394317/Pat-Hi-Yam-7

பதியம்- 6
http://www.scribd.com/doc/20571354/Pathiyam06

பதியம் - 4
http://www.scribd.com/doc/22046812/pathiyam-4

அனிமேஷன் வேலை வாய்ப்புகள்
http://www.scribd.com/doc/22280738/Animation-Velai-Vaaippugal

தமிழ் கம்ப்யூட்டர் - செப்டம்பர் 1-15,2008
http://www.scribd.com/doc/21401652/Tamil-Computer-Sep1-15-2008

தமிழ் கம்ப்யூட்டர் - டிசம்பர் 1-15, 2006
http://www.scribd.com/doc/21403188/Tamil-Computer-Dec1-15-2006

தமிழ் கம்ப்யூட்டர் - அக்டோபர் 16-31, 2006
http://www.scribd.com/doc/22094952/Tamil-Computer-Oct16-31-2006

கம்ப்யூட்டர் உலகம் - ஜூன் 2009
http://www.scribd.com/doc/21398407/Computer-Ulagam-June-2009

கம்ப்யூட்டர் உலகம் - மே 2009
http://www.scribd.com/doc/21431250/Computer-Ulagam-May-2009

நிஜங்கள் - நவம்பர் 2009

http://www.scribd.com/doc/23135050/Nijangal

நிஜங்கள் - அக்டோபர் 2009
http://www.scribd.com/doc/21341282/October-Nijangal

நிஜங்கள் - செப்டம்பர் 2009
http://www.scribd.com/doc/21000111/Nijangal-September-2009

முற்றம் - செப்டம்பர் 2009
http://www.scribd.com/doc/22161385/Mutram-Sep2009

முற்றம் - ஆகஸ்ட் 2009
http://www.scribd.com/doc/21378246/Mutram-Aug-2009

முற்றம் - ஜூலை 2009
http://www.scribd.com/doc/21378089/Mutram-July-2009

முற்றம் - ஜூன் 2009
http://www.scribd.com/doc/21377208/Mutram-June-2009

முற்றம் - மே 2009
http://www.scribd.com/doc/21376702/Mutram-May-2009

முற்றம் - ஏப்ரல் 2009
http://www.scribd.com/doc/22278558/Mutram-Apr2009

பூவுலகு - ஆகஸ்ட் 2009
http://www.scribd.com/doc/21736214/Poovulagu-August

பூவுலகு - ஜூன் 2009
http://www.scribd.com/doc/21736690/Poovulagu-June

தென் இந்திய வரலாறு
http://www.scribd.com/doc/24212761/South-India-History-Rajaghiri-Gazzali
http://taluk.tn.nic.in/oap/rural.html;jsessionid=7C9F672718E119194E1F0A70D104B98A
(அரசின் திட்டங்கள் மக்களை சென்று அடையட்டும்)
வேலை வாய்ப்பு அலுவலகத்தில் உங்கள் பெயரை பதிவு செய்து விட்டீர்களா?
உடனே பதிவு செய்யவும்:

மாவட்ட வேலை வாய்ப்பு அலுவலகம்,
கலெக்டர் பங்களா ரோடு,
மணிகூண்டு அருகில்
(வினோதகன் மருத்துவமனை)
தஞ்சாவூர். 613007
தொலைபேசி: 04362-237037
நீங்களும் போலீஸ் ஆகலாம்....!

விபரம் அறிய:
மண்டல பாஸ்போர்ட் அலுவலகம் - திருச்சி
தமிழக அரசின் (பத்திர) பதிவுத்துறை


மாவட்ட அரசு அதிகாரிகளின் தொலைபேசி எண்கள்:


ராஜகிரி ஊராட்சி மன்ற தொலைபேசி எண்: 04374 - 250175
தமிழ்நாடு பஞ்சாயத் ராஜ் சட்டம் எண்: 21,1994
தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம்
தமிழக அரசின் பல்வேறு துறைகளுக்கான விண்ணப்ப படிவங்கள்

http://www.tn.gov.in/appforms/english.htm